KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Rappe, Gerhard, 1894-1974,  student i Kalmar 1913, agronomie doktor i Uppsala. R var förvaltare på ›Christinelunds gods i Vassmolösa 1919-1929 och bedrev på Christinelund statsunderstödd jordbruksforskning från 1948. Dessutom var R föreståndare för Svenska mosskulturföreningen 1934-1948, ledamot av Lantbruksakademien 1946 och utgivare av  flera skrifter i vetenskaplig agronomi.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

rava, synonymt med riva eller rasera, var förr vanligt uttryck främst bland barn och ungdom, t.ex man ravade deras snögrotta.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Ravelinsbron är en träbro över ›Systraströmmen mellan ravelinen ›Prins Carl där ›fängelset ligger och ›Västerport. Den första R byggdes i samband med att staden flyttades till Kvarnholmen och 1658 blev Västerport stadens infart. År 1854 byggdes ›Tullbron i Södra vägens förlängning mot Kvarnhomen och blev den nya infarten. R förlorade i betydelse, förföll allt mer och revs slutligen 1870. Inför hantverksutställningen 1927 byggde ›Kalmar Fabriks- och Hantverksförening en ny tillfällig träbro. Efter utställningen erbjöds Kalmar stad att köpa bron men avböjde. R förföll och revs någon gång på 1930-talet. Inför ›unionsjubileet 1997 byggdes en ny bro i ek- och lärkträ efter gamla ritningar. Den nuvarande R är en gång- och cykelbro och utgör en genväg mellan ›Malmen och ›Kvarnholmen.

IB