KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Råby gårdsmejeri, Ljungby socken, är beläget mellan Ljungbyholm och Smedby. Mejeriet uppfördes kring 1800-talets mitt och verksamheten upphörde vid sekelskiftet 1900. R anses unikt i sitt slag då det fick stå kvar orört när andra mejerier upphörde. En omfattande renovering genomfördes av nuvarande ägaren Ann-Marie Petersson i samarbete med Kalmar läns museum och R invigdes 2006. Byggnaden är förmodligen den enda i sitt slag som bevarats med ursprungliga funktioner och är numera klassad som industriminne.

LCn