KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Rådde, Johan, tidigare Rodde, ?? – 1679, var politieborgmästare och handelsman. Han avlade borgared i Kalmar 1630, blev rådman 1638 och var borgmästare 1642–1650. Han var drivande inom skråväsendet, direktör för det 1654 nystartade skeppskompaniet och ålderman i handelsgillet 1662. Råddegatan uppkallades efter R. Han påminner 1653 rätten om att han vid branden 1647 försträckte staden med 200 riksdaler specie för att användas till gjutningen av kyrkklockor till ›Bykyrkan. R ville ha tillbaka sina pengar med 8% ränta. Stadskassan var tom och han fick göra flera påminnelser innan pengarna betalades tillbaka.
SHm