KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Rådhusannexet, Södra Långgatan 43, uppfördes 1758-1760 och var tullpackhus och järnvåg till 1886, då ›Tullhuset byggdes. Nu ändrades huset till brandstation med slangtorn inne på gården och ersatte spruthuset mot Stortorget. Här spelades också teater ca 1810-1863. Stadsfullmäktige tog 1888 sin nya sessionssal i bruk en trappa upp och använde den till 1936. År 1906 följde en om- och tillbyggnad till kommunal polisstation med häkte. Polisen flyttade ut 1974. Nu rymmer byggnaden kontor. På platsen låg långt tidigare det timrade rådhuset från Gamla stan.
GM

radhusannexet.jpg