KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Rådhuset, Kvarnholmen, vid Stortorget som tillkom 1684-1690 är ett unikum bland svenska rådhus både beroende på sin rika, ovanliga arkitektur och för att det i allt väsentligt är bevarat i ursprungligt skick. Manne Hofrén anser att byggnaden ritats av Magnus Gabriel Crælius, som vid tiden för R:s uppförande ledde befästningsarbetena i staden. Huvudfasaden mot torget är holländskt präglad. Den pryds av kung Karl XI:s krönta monogram och två kartuscher med symboliska bilder och latinska sentenser, Obseqvium iuvat, på svenska 'lydnad är gagnelig', samt Discernendo corrigit, på svenska 'rättar genom att urskilja'. Ovanpå den enkla bottenvåningen följer en mäktig huvudvåning med höga fönster och därpå en mezzaninvåning med halvfönster. En låg gavelfronton kröner det svagt markerade mittpartiet. Den enkla portalen har inskriften Pietate sublata, iustitia tollitur, på svenska 'försvinner vördnaden för det rätta, då är det ute med rättvisan'. En rikt snidad port i holländsk barockstil leder in i byggnaden. Tidigare har det funnits en takryttare, ett litet torn, och en balkong eller ett burspråk på fasadens mitt. Dessa intressanta byggnadsdelar försvann dock i samband med en brand 1731 eller snart därefter. Byggnaden inrymde från början såväl stadens förvaltning som rådhusrätten. I bottenvåningen med vackra valvbågar fanns rådhuskällaren, en av stadens krogar, fram till 1800-talets senare del. I källaren fanns arrestlokaler. Efter att stadens förvaltning 1935 flyttat in i nytt stadshus, Gamla läroverket vid Stortorget, övertogs R helt av rådhusrätten. Vid tingsrättsreformen 1971 ersattes de svenska rådhusrätterna med tingsrätter och verksamheten slogs då ihop med Möre och Ölands domsaga och bildade Kalmar tingsrätt. Tingsrätten hade lokaler dels i Rådhuset och dels i tingshuset på Smålandsgatan. Tingsrätten lämnade Rådhuset den 1 januari 1987 och lokalerna togs över av Kalmar kommun. Mer att läsa Manne Hofrén: Kalmar, karolinska borgarhus i sten.

 radhuset1900.jpg
Rådhuset ca 1900