Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Rackarporten, ett enkelt stenvalv i fästningsmuren som låg i Landshövdingegatans förlängning mot Ängö. Namnet har sannolikt tillkommit då en av stadens rackare bodde intill porten i det som nu kallas Rackaregården. Utanför den hade Ängöborna i vardagslag sin tilläggsplats vid en enkel stenbrygga av två rader stora kullerstenar. Vid stenarna gjorde de fast sina båtar.