KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Rackarporten, ett enkelt stenvalv i fästningsmuren som låg i Landshövdingegatans förlängning mot Ängö. Namnet har sannolikt tillkommit då en av stadens rackare bodde intill porten i det som nu kallas Rackaregården. Utanför den hade Ängöborna i vardagslag sin tilläggsplats vid en enkel stenbrygga av två rader stora kullerstenar. Vid stenarna gjorde de fast sina båtar.