KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Råby gårdsmejeri, Ljungby socken, är beläget mellan Ljungbyholm och Smedby. Mejeriet uppfördes kring 1800-talets mitt och verksamheten upphörde vid sekelskiftet 1900. R anses unikt i sitt slag då det fick stå kvar orört när andra mejerier upphörde. En omfattande renovering genomfördes av nuvarande ägaren Ann-Marie Petersson i samarbete med Kalmar läns museum och R invigdes 2006. Byggnaden är förmodligen den enda i sitt slag som bevarats med ursprungliga funktioner och är numera klassad som industriminne.

LCn

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Rackarporten, ett enkelt stenvalv i fästningsmuren som låg i Landshövdingegatans förlängning mot Ängö. Namnet har sannolikt tillkommit då en av stadens rackare bodde intill porten i det som nu kallas Rackaregården. Utanför den hade Ängöborna i vardagslag sin tilläggsplats vid en enkel stenbrygga av två rader stora kullerstenar. Vid stenarna gjorde de fast sina båtar.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Rådde, Johan, tidigare Rodde, ?? – 1679, var politieborgmästare och handelsman. Han avlade borgared i Kalmar 1630, blev rådman 1638 och var borgmästare 1642–1650. Han var drivande inom skråväsendet, direktör för det 1654 nystartade skeppskompaniet och ålderman i handelsgillet 1662. Råddegatan uppkallades efter R. Han påminner 1653 rätten om att han vid branden 1647 försträckte staden med 200 riksdaler specie för att användas till gjutningen av kyrkklockor till ›Bykyrkan. R ville ha tillbaka sina pengar med 8% ränta. Stadskassan var tom och han fick göra flera påminnelser innan pengarna betalades tillbaka.
SHm