KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Psilander, Gustaf von, 1669–1738, amiral, landshövding och friherre, född i Stockholm. För eftervärlden är P mest känd för att i egenskap av chef på skeppet Öland ha invecklats i strid med 9 engelska örlogsfartyg utanför England i juli 1704. Han konvojerade vid tillfället 10 svenska handelsfartyg och P vägrade att vördsamt hälsa engelsmännen genom att fira märsseglen. Detta gav engelsmännen anledning att öppna eld. Efter att ha varit landshövding på Gotland, där han 1717 jagade bort en rysk flotta, fick han samma befattning i Kalmar 1728. År 1734 blev han president vid amiralitetet i Karlskrona. Han kom dock att gravsättas i Kalmar domkyrka, i samma grav som Anders Homman. P:s vapensköld i domkyrkan har detaljer som erinrar om sjöslaget, bl.a. kanonkulor.
 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.