KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Pannerynge var namnet på ›Sancte Christophers gilles hus. Under medeltiden fanns två och de benämndes på 1400-talet Lilla Kristoffer och Stora Kristoffer. I tänkeboken 1413 talas det i svensk översättning om Kristoffergillets stenhus som kallas Panneryng, vilket är Lilla Kristoffer som låg nära hamnen. Kristoffergillets stora hus uppfördes troligen under 1300-talet och var beläget inte långt från Bykyrkans västtorn. Gillet ställde sina lokaler till förfogande vid större möten av rikskaraktär. Här fanns en stor samlingslokal där flera politiska möten hölls. Denna sal hade panelade tak och väggar, väggfasta bänkar och glasfönster. Gustav Vasa hade tänkt inbjuda Kristian III till bankett 1541 men mötet gick i stöpet. 

Pantzar, Gunilla, 1945– , konstnär. Hon är utbildad bl.a. på Konstfack i scenografi och textil och var en i den grupp som skapade ›Byteatern, Kalmar Läns Teater. P verkade som dockskådespelare och scenograf, skapade dockor, masker och scenkostymer på Byteatern, där hon en tid även var konstnärlig ledare. P verkar som skulptör och bildkonstnär med idé- och temautställningar. Hon är representerad på Kalmar Konstmuseum, Röhsska museet, Göteborg, och länsmuseerna i Gävleborg och Östergötland. P har utfört en stor målning i Stadshuset i Kalmar: 1000 år i Kalmars historia, och i Länssjukhuset i Kalmar: Väntarna.
GM

antigonel.jpg

Mask till Antigonepantzarl.jpg 

Gunilla Pantzar med masker till föreställningar på Byteatern 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}