KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Praktiska realskolan startade i Kalmar 1946, till en början med lokaler i ›Vasaskolan, och från 1950 i egna ändamålsenliga lokaler i det grundligt ombyggda ›Gamla lasarettet vid Slottsvägen. P hade sin skolköksutbildning i den s.k. ›Röda längan vid Kungsgatan. Skolan hade sitt ursprung i Kalmar högre folkskola, med början 1920, som var en tvåårig kommunal påbyggnadsskola. Där undervisades i handelsämnen men skolan fick även en linje för husligt arbete. Dess rektor Sten Elg arbetade under många år för att undervisningen skulle byggas ut men först 1947 bifölls detta. Redan på hösten kunde P börja sitt arbete, en kommunal mellanskola som fortsättning på sexårig folkskola; en realskola med praktisk inriktning och med tre olika linjer: handelsundervisning, maskinteknik samt huslig undervisning på fyraåriga linjer och med Sten Elg som rektor. Praktisk realexamen avlades på P med rätt till övergång till handelsgymnasium, tekniskt gymnasium resp. fackskolor för utbildning av slöjd- och hushållslärarinnor. För inträde i gymnasium vid allmänt läroverk krävdes tentamen. I samband med den nya skolreformen 1964 som innebar införandet av grundskolan upphörde P. Lokalerna övertogs då av ›Söderportsskolan, en grundskola med högstadium.
BB


Pråmma är ett kalmaritiskt ord på en smal brandgata mellan två fastigheters byggnader, ett prång, i stadsbebyggelse. Den är oftast en aln, 60 cm, bred. 

BB

pramma.jpg
Pråmma, foto GM 


Prästgårdsängen, naturreservat i Ljungby socken, är vackert beläget intill Ljungbyån. Området är ca 1,5 hektar och är ett populärt strövområde för Ljungbyholmarna. Reservatet ligger alldeles intill samhället och en stig följer ån. Här slåttrade man tidigare markerna för att ha till foder åt djuren vintertid. På senare tid hävdas området inte längre med lie utan av djurens bete. Några grupper av alar och större ekar utefter ån ger området dess speciella karaktär. Växtligheten i övrigt består av en för trakten typisk ängsflora, här hittar man till exempel svinrot.
Lst

prastgardsangenl.jpg

Prästgårdsängens naturreservat 

Preussarvallen, även kallad Magasinsvalvet, var en del av gamla ›Kalmar Fästning och sträckte sig från ›Kavaljeren och österut mot den tidigare bastionen ›Ericus Rex. P byggdes 1683–1695 enligt Erik ›Dahlbergs ritningar och hade stående murar åt båda hållen till skillnad från de andra vallarna som hade jordslänter in mot Kvarnholmen. P försågs med inbyggda valvrum, kasematter, och har fått sitt namn genom att dess kasematter vid 1700-talets mitt användes som logement för preussiska krigsfångar. Om dessa fångar skriver man 1762, hwilka derigenom ganska mycket skola lidit till deras hälsa, så att sjukhuset af dem blifwit upfyldt och många med döden afgådt. När P revs användes stenen till hamnens nya kajbyggnader.

BB

Prins Carl, ravelin vid ›Systraströmmen, byggdes på 1680-talet, ritades av Erik Dahlberg och fick namn efter prins Karl, blivande kung Karl XII. Denna del av Kalmars befästning var kilformad och anlades som förstärkning av försvaret av huvudinfarten till Kvarnholmen från landsidan. Från ravelinen ledde ›Ravelinsbron med sin vindbrygga över Systraströmmen till ›Västerport. Ravelinen var omgiven av en vattenfylld vallgrav. P fick en plantering efter fästningens nedläggning och blev ett omtyckt sommarnöje i början av 1800-talet. Stadsbefolkningen gick då dit på söndagarna med sina matkorgar, tills den uppläts och bebyggdes med en tvättinrättning. Här byggdes 1852 ›Fängelset . 
SHm