KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Posse, Mauritz, landshövding 1671-1674, friherre, var tidigare landshövding i Kronobergs län och låg bakom att den smala, steniga och besvärliga Norra infartsvägen lades om till sitt nuvarande läge från att ha gått över Sandås till Röda grind. Därefter kunde kung Karl XI tas emot på ett värdigt sätt vid besöket 1673. P förflyttades året därpå till samma tjänst i Västernorrland.

Possevägar byggdes i mitten av 1800-talet av greve Carl Otto Posse, som ägde ett flertal gårdar av herrgårdskaraktär, bl.a. ›Stävlö, ›Björnö och ›Vesslö. När jordbruket skulle rationaliseras byggde han spikraka vägar för att få bättre arrondering och avkastning. P sätter än i dag sin prägel på detta landskap.

SHm

possevagarl.jpg

Raka Possevägar mellan Björnö, Stävlö och Vesslö från Generalstabens karta ca 1875

,
Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

Posten i Sverige tillkom 1636 på initiativ av rikskansler Axel Oxenstierna. Kalmar var med från början och 1638 öppnades det första postkontoret. Det var inrymt i bostaden hos Kalmars förste postmästare Olof van Glaen. Det var en oavlönad förtroendesyssla och han tillsattes av magistraten. Från 1643 övertog regeringen tillsättandet av postmästare som då fick kungl. fullmakt och lön. Posten transporterades till en början av gående och ridande postbönder, vilka var betrodda män och utsågs av myndigheterna. Genom att inför ett postväsen med gående och ridande postbönder antogs att den sedan en lång tid tillämpade men olagliga skjuts- och gästningen skulle upphöra redan på 1630-talet. Redan vid tiden då Gotland var danskt (t.o.m 1645) gick en betydande del av postgången via Öland och Kalmar till det då danska Kristianopel. År 1746 utfärdades ett tillstånd för Postverket att upprätta kartor för att ge en bild av landets postvägar, postkontor och postgårdar. Till Kalmar fanns två linjer: Stockholm - Linköping - Kalmar och Jönköping - Växjö - Kalmar. Post kom och avsändes endast på torsdagar och en brevskrivare i Kalmar fick vänta två veckor på vändande svar från Stockholm. På 1870-talet övertog tågen postböndernas funktion.

På 1850-talet öppnades det första fristående kontoret i hörnet av Storgatan-Larmgatan. Därifrån flyttades Posten till Södra Långgatan 19 och 1902 till det nya ›Riksbankshuset. År 1947 byggdes ett nytt posthus vid Sveaplan. Arkitekt var Lars-Erik Lallerstedt. Kontoret var ett av landets modernaste. Kassaavdelningen byggdes i hästskoform med omfattande marmorinslag. Det huvudsakliga ljusinsläppet kom via en lanternin i taket. I huset inrymdes både brevbärar- och kassaexpedition. 1982 invigdes en postterminal i Kalmar vid Lorensbergsleden 1. Postkontor har funnits i samhällen och vissa stadsdelar. Samtliga postkontor i landet lades ner 2001 och ersattes med ett betydligt större antal postombud. För företagskunder inrättades företagscenter med Postens egen personal. I Kalmar öppnades 3 företagscenter, förutom vid postterminalen även på Fiskaregatan och Franska vägen. Idag, 2012, finns endast endast det vid postterminalen kvar.
AKn/SHm

Potatislandet, beläget i Kalmar mellan ›Klapphuset och ›P-holmen, är ett undervattensgrund med en mängd stenar som vid lågvatten blir synligt som en stenig åker. 

BB

potatisakern.jpg