KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Petri, Nicolaus Holmensis, ›superintendent i Kalmar 1603–1606, var känd för att vara renlärig i sann reformatorisk anda. I den av hertig Karl år 1600 tillsatta bibelkommissionen var han ledamot. 1603 utfärdades fullmakt för N som då var kyrkoherde i Strängnäs att vara superintendent i Kalmar. Han fick till särskild uppgift att se till att var någon smet ännu hos undersåtarne av den papistiske surdegen eller annan villfarelse här finnes  må

Pettersson, August, 1836–1864, kallad Lärk-August, född i Träknivsmåla, Karlslunda, blev den siste person som avrättades i våra trakter efter att ha blivit dömd vid ›Södra Möre tingsrätt i Vassmolösa. Det skedde med bila den 11 maj 1864 på avrättningsplatsen i Vassmolösa. P. hade rånmördat en kringvandrande judisk handlande, Abraham Levi Kahana, som saluförde fickur och andra varor. Han hade nyligen inflyttat till Kalmar från Polen. Dådet skedde den 3 mars 1863 i byn Sävsjö i dåvarande Arby kapellförsamling, nuvarande Karlslunda församling. Till sin hjälp hade P. sin styvfar Andreas Pettersson Lärka, från vilken P. hade fått sitt tillnamn Lärk-August.
BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Pildalen är ett folkligt namn på ett litet trädbevuxet parkområde mellan ›Centralstationen och ›Riksbankshuset. P skapades på 1870-talet då järnvägen blev ett populärt utflyktsmål. Delar av P försvann då Riksbankshuset byggdes 1899–1901.

IB

Pin-Olle, folkligt namn på Olle ›Olsson.