KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Petersson, Ivar, 1936-2006, arkitekt, född i Torsås socken. Han utbildades till byggnadsingenjör i Karlskrona och blev efter flerårig praktisk verksamhet medlem i SAR. Bland de projekt P ritade kan nämnas ›S:t Johanneskyrkan, flera församlingshem och ombyggnaden av Kalmar Ångkvarn med ›Kalmar läns museum och ›Kalmarsalen inkl. tillbyggnaden Glasverandan.

Se ›Björneman, William

Petersson, Karl-Gustav, allmänt kallad K-G, 1927-2009, född i Linköping, intendent och landsantikvarie. P tog en fil kand 1952 och blev fil lic 1964 med en avhandling om Det vikingatida Köping på Öland. Han blev 1958 amanuens vid ›Kalmar läns museum och ›Kalmar slott, antikvarie 1959-1964, landsantikvarie i Kalmar län 1972-1983 och tillika chef för Kalmar läns museum och Kalmar slott. Han var en av iniativtagarna till dykningarna vid Stora Kronans vrak öster om Öland och verkade för att fynden skulle samlas i Kalmar. P:s största insats som landsantikvarie var etablerandet av Kalmar läns museum i ›Ångkvarnen.

AG

Petri, ursprungligen Petersson, Albert, 1869–1953, konstnär, född i Kalmar, utbildade sig vid Tekniska skolan och vid Konstnärsförbundets skola under 1890-talet. Han målade främst landskap och under sina senare år även porträtt. P var medlem i Konstnärsförbundet 1897-1901 och senare i gruppen De frie. P deltog i många betydande utställningar 1897-1910 och är representerad i Nationalmuseum.
JRm