KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Persson, Leif,  1938-, självlärd konstnär, född i Åby socken. Han fick viss vägledning av fadern Sven ›Persson. P har företagit studieresor till Provence, Paris, Jugoslavien, Grekland och Polen. Offentliga arbeten har utförts på Kalmar lasarett och Stensbergs servicehus. P fick Kalmar kommuns kulturpris för måleri 1979 och är representerad i  Kalmar Konstmuseum samt landstingen i Kalmar och Blekinge. P deltog i den utställning med konstnärer från Läckeby som anordnades i Kalmar Konstmuseum 1984.
JRm

Persson, Sven, 1899-1993, född i Åby socken, konstnär och musiker. P var en duktig fiolspelare som under 30-talets första år arbetade på stumfilmsbiograferna i Stockholm. Han återvände till hemtrakterna och ägnade sig åt landskapsmåleri, på heltid först från 1955. De senaste aktiva åren företog han resor till Härjedalen och Norge, då han målade i en dovt klingande färgskala. P var den sammanhållande länken i ›Läckebygruppen.  Kalmar Konstmuseum anordnade en utställning med samtliga Läckebykonstnärer 1984. Vid vernissagen medverkade P med fiolspel. P erhöll Kalmar kommuns stora kulturstipendium 1978 och är representerad i Kalmar Konstmuseum och Kalmar läns landsting.
JRm

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

pesten, även kallad böldpesten, är en sjukdom som sprids av gnagare. Den drabbade Kalmar i början av september 1710 genom att över- och underskepparna på kronoskeppet Halland medförde pesten från Stockholm. De sjuka fördes i land och genom oförsiktighet drabbades snart kantor Bechstadius familj på Kvarnholmen. Härifrån spred sig sjukdomen snabbt över hela staden och ut på landsbygden. Alla smittade hus isolerades och märktes med vita kors. Gymnasiet och skolan i Kalmar stängdes, och det förbjöds att begrava kropparna under golvet i domkyrkan vilket annars var brukligt vid den tiden. Först efter närmare ett halvt år, i februari 1711, fick man bukt med sjukdomen. Då hade 862 av stadens knappt 2 000 invånare avlidit i pesten, bl.a. läkaren Mathias Nyman. I Södra Möre härad dog 3 253 personer och i Norra Möre, Stranda och Handbörd tog farsoten 4 170 personer. Pestkyrkogårdar anlades på betryggande avstånd från befolkningen, bl.a. på Björkenäs, Stora respektive Lilla kyrkogården. Av Stora kyrkogården finns idag inga synliga spår men efter den Lilla kyrkogården, ca 25 meter lång och 15 meter bred, syns rester av den omgärdande muren. 
För dem som avled i pesten finns i dödsböckerna ingen uppgift om kyrkogårds- eller kristlig begravning. Det är ingen slump att sådana uppgifter saknas, eftersom regeringen senare ålade prästerna och allmogen att inte tillåta att någon som avlidit i pesten fick begravas i kyrkan eller på kyrkogården. Prästerskapet förbjöds att vid vite av 50 daler silvermynt bevista någon begravning. Efter en tyst överenskommelse överträdde man snart regeringens befallning, så att de anhöriga kunde begrava sina döda i linjer på kyrkogården varefter prästen kunde förrätta jordfästningen.
BBPettersson Nåw, Åke, 1925–2004, född i Kalmar, målare, grafiker, tecknare och författare. P studerade vid Konsthögskolans grafiska skola 1952–1953 och företog ett flertal studieresor utomlands. Han debuterade 1948 tillsammans med Sven ›And vid en ateljéutställning i ett hus vid Nybrogatan i Kalmar, utdömt som bostad men använt som ateljé av flera unga Kalmarmålare. Hans konstnärsnamn Nåw var sammansatt av förnamnens initialer, Nils Åke Wilhelm. P hade flera utställningar i Kalmar och angränsande län. 1963 bosatte sig P i Umeå. Han utförde ett flertal offentliga utsmyckningar samt utgivit flera böcker, bl a Kalmar, bilder ur ritblocket, 1971.
JRm