KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.
Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Påryd är en tätort i Karlslunda socken 30 km sydväst om Kalmar med 964 invånare (2007). Utgångspunkten för Påryds utveckling till industriort var tillgången på vattenkraft. Enligt gamla skattedokument fanns det sågkvarnar i området redan på 1600-talet. Runt 1840 etablerades en smedja och ett garveri längs Åleboån. Mot sekelskiftet 1900 fortsatte industrin att blomma, och sågkvarnarna utvecklades till mindre industrier. Den största delen av industrin baserades på den omgivande skogen; man tillverkade bl.a. träolja, tjära och trätofflor. Ett antal små möbel- och snickerifabriker startades, bl.a. ett av Påryds viktigaste industriföretag, Kalmar Bobbin som grundades 1874. Efter att Ljungbyholm-Karlslunda Järnväg öppnats 1908, växte stationssamhället P fram runt den gamla bond- och kyrkbyn med samma namn. År 1954-1959 anlades nytt reningsverk och alla hus i Påryd fick kommunalt vatten och avlopp. En av Sveriges första låg- och mellanstadieskolor byggdes. Centrum, som tidigare legat runt kyrkplan, försköts österut. Här finns ›Karlslunda kyrka, församlingshem, förskola, låg- och mellanstadieskola, äldreboende, livsmedelsbutik, brandstation, hembygdsgård, Folkets Hus, utomhusbassäng och idrottsplats. År 1959 lades järnvägen ner och ny väg byggdes fram till samhället parallellt med järnvägsvallen. I samhället finns lämningar efter tre slaggvarpar och hela området är ett av de fyndtätaste i Sverige.

Passante, Bartolomeo, 1614–1656, sydeuropeisk konstnär, född i Brindisi i Italien. P var känd för sina  bibliska motiv. Han har målat en av tavlorna i Kalmar domkyrka kallad Herdarnas tillbedjan. Målningen, 2,5 x 2 m, skänktes till domkyrkan av John R Mikaelsson, ägare till ›Fredriksskansgården. Målningen hade sin plats i ›Församlingshuset. När kyrkan sålde fastigheten placerades målningen i Domkyrkans södra korsarm. P avled i Neapel.

SHm