KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Pannerynge var namnet på ›Sancte Christophers gilles hus. Under medeltiden fanns två och de benämndes på 1400-talet Lilla Kristoffer och Stora Kristoffer. I tänkeboken 1413 talas det i svensk översättning om Kristoffergillets stenhus som kallas Panneryng, vilket är Lilla Kristoffer som låg nära hamnen. Kristoffergillets stora hus uppfördes troligen under 1300-talet och var beläget inte långt från Bykyrkans västtorn. Gillet ställde sina lokaler till förfogande vid större möten av rikskaraktär. Här fanns en stor samlingslokal där flera politiska möten hölls. Denna sal hade panelade tak och väggar, väggfasta bänkar och glasfönster. Gustav Vasa hade tänkt inbjuda Kristian III till bankett 1541 men mötet gick i stöpet.