KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ölandsbryggan kallades förr den tilläggsplats för Ölandstrafiken som var belägen mellan ›Vedgårdsholmen och ›Jordbroplan. Den fanns kvar fram till 1870-talet då denna del av hamnen igenfylldes för att sammanbinda ›Vedgårdsholmen med ›Skeppsbron. Ölandstrafiken flyttades då till den nybyggda ›Ölandshamnen.

BB

Ölandshamnen, numera gästhamn, belägen mellan ›Vedgårdsholmen och ›Barlastholmen, tillkom på 1870-talet sedan Vedgårdsholmen sammanbundits med fastlandet genom en träbro med järnvägsspår och stora utfyllningar gjorts vid Barlastholmen. Ö kom att bli den nya hamnen för Ölandstrafiken och ersatte då ›Ölandsbryggan som legat mellan Vedgårdsholmen och ›Skeppsbron. I samband med att den enkla bron till Barlastholmen försvann i mitten av 1920-talet och ersattes av stora utfyllningar tillkom en ny kaj mot Ö. Den kajen kallades ›Fiskehamnen. Ö benämndes förr Ölandsbron.

BB

Ölandsleden, väg 137, tillkom i samband med att ›Ölandsbron stod klar 1972. Den utgår från Trångsundsvägen i väster och ansluter i öster till Ölandsbron.

Ölandstorget, äldre namn på planen framför ›Jordbroporten. Platsen uppstod när området mellan fästningsvallen och Inre ›Vedgårdsholmen börjat utfyllas. Namnet syftar på den torghandel med jordbruksprodukter som bedrevs av hitresta Ölandsbönder. IB

Örnehufvud, Olof Hansson Svart, 1600–1644, fortifikationsofficer, född i Nya Lödöse. Av kung ›Gustav II Adolf utsågs han till att förkovra sig i kartritning och ingenjörskonst. Han var militärelev hos Andreas Boreus och fick kartlägga Småland 1625. Ö utarbetade befästningsplaner för Kvarnholmen som senare omarbetades av Johan ›Wärnschöld.SHm