KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ölands-Jödde levde på 1600-talet och var en beryktad fånge på fängelset som då var inrymt i ›Kalmar slott. Han är känd genom rådhusrättens protokoll från 1645. Ö var en av de många som satt inlåsta i ett gemensamt rum i de kalla fängelsehålorna. Fångarna fick själva hålla med ved, mat och dryck och till detta fick de veckopeng. Med Ö som ledare bildade han och några för grova brott dömda medfångar, Jacob Tysk, Samuel i Bårby, Jöns i Ormöga, samtliga från Öland samt Gysins dräng och en benämnd Jens, en slags domstol som hänsynslöst styrde bland de andra fängslade. När det kom in nya fångar i fängelset lät han ställa dessa inför rätta. Med hjälp av sina medhjälpare tvingade han av dem pengar, mat, dryck och ved samt dömde dem till att pryglas. Fångar som hade begått mindre brott fick värre straff. Vissa av fångarna dog av hunger och andra slogs ihjäl. En gång hördes nödropen av en slottsskrivare som begav sig till fängelset för att utröna orsaken men fann allt tyst och stilla eftersom offret inte vågade klaga. Detta kunde fortgå under lång tid eftersom Ö hade hotat sina medfångar till livet om de avslöjade något. I ett år utövade han sitt skräckvälde innan han till slut avslöjades. Ö dömdes till döden och avrättades.BB