Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Ölandsleden, väg 137, tillkom i samband med att ›Ölandsbron stod klar 1972. Den utgår från Trångsundsvägen i väster och ansluter i öster till Ölandsbron.