Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.
Ölandstorget, äldre namn på planen framför ›Jordbroporten. Platsen uppstod när området mellan fästningsvallen och Inre ›Vedgårdsholmen börjat utfyllas. Namnet syftar på den torghandel med jordbruksprodukter som bedrevs av hitresta Ölandsbönder. IB