KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Öhnell, Carl Herman, 1842–1907, stadsingenjör, född i Stockholm. Ö anställdes 1875 av Stadsfullmäktige i Kalmar som stadens förste stadsingenjör för att ansvara för stadens tekniska arbeten från stadsplanering till hamnbyggnader. Redan året efter presenterade han en ny stadsplan där stora utfyllnader planerades, bl.a. skulle ›Malmfjärden fyllas ut och Ängö skulle byggas ihop med Malmen. Gatunätet för de nya stadsdelarna norrut och västerut var i huvudsak tänkt att bli linjärt. Stadsplanen genomfördes endast i mindre omfattning såsom utfyllnaden av Kvarnholmen mot Malmfjärden, kvarteren runt Bremerlyckan, gatunätet på Ängö och ›Esplanaden med ›Västra Malmens rektangulära kvarter. Ö verkade även som arkitekt och har i Kalmar bl.a. ritat ›Tullhuset och magasinsraden på Skeppsbron. Vid slottsvallarnas iordningsställande på 1880-talet var han arbetschef. Han var även järnvägsbyggare och var den som drog upp riktlinjerna för sträckningen av ›Kalmar–Berga Järnväg och Kalmar–Torsås Järnväg. Öhnellsgatan är uppkallad efter Ö. År 1890 sade han upp sig från sin tjänst som stadsingenjör och lämnade Kalmar.

BB

ohnell1876l.jpg

Öhnells stadsplan år 1976