Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Ölandsbryggan kallades förr den tilläggsplats för Ölandstrafiken som var belägen mellan ›Vedgårdsholmen och ›Jordbroplan. Den fanns kvar fram till 1870-talet då denna del av hamnen igenfylldes för att sammanbinda ›Vedgårdsholmen med ›Skeppsbron. Ölandstrafiken flyttades då till den nybyggda ›Ölandshamnen.

BB