KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ölandsbryggan kallades förr den tilläggsplats för Ölandstrafiken som var belägen mellan ›Vedgårdsholmen och ›Jordbroplan. Den fanns kvar fram till 1870-talet då denna del av hamnen igenfylldes för att sammanbinda ›Vedgårdsholmen med ›Skeppsbron. Ölandstrafiken flyttades då till den nybyggda ›Ölandshamnen.

BB