KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ölandshamnen, numera gästhamn, belägen mellan ›Vedgårdsholmen och ›Barlastholmen, tillkom på 1870-talet sedan Vedgårdsholmen sammanbundits med fastlandet genom en träbro med järnvägsspår och stora utfyllningar gjorts vid Barlastholmen. Ö kom att bli den nya hamnen för Ölandstrafiken och ersatte då ›Ölandsbryggan som legat mellan Vedgårdsholmen och ›Skeppsbron. I samband med att den enkla bron till Barlastholmen försvann i mitten av 1920-talet och ersattes av stora utfyllningar tillkom en ny kaj mot Ö. Den kajen kallades ›Fiskehamnen. Ö benämndes förr Ölandsbron.

BB