KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Öhnells stadsplan, se ›Öhnell, C H och ›stadsplaner.