KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Oletveten eller Altveten är en av många små öar i ›Västra sjön. Över ett grunt vatten ledde tidigare en träbrygga mellan O och Vadholmen, som är en halvö, utstickande från ›Södra utmarken. Bryggan är borta och det är också den byggnad på ön, som Svenska kyrkan förfogade över. O utgör idag ett utflyktsmål per båt för bland annat scouter, som håller läger och hajker på ön.

Olin, Oscar, sjökapten, 1852–1936 i Kalmar. Han lämnade staden ombord i Kreuger & Jennings brigg Oscar som 16-åring 1868 för att återkomma på ett kort besök sommaren 1914 och därefter slutligen 1931. Efter ett långt liv som skeppare i Fjärran Östern med Shanghai som bas nedtecknade han sina minnen som blev underlag för Anders Nilsons bok Kinakaptenen. Mycket av hans kvarlämnade brev- och fotosamling finns i ›Kalmar Sjöfartsmuseums arkiv.
BGE

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Oljehamnen öppnades 1957. Den ligger i sydöstra delen av ›Tjärhovet, skild från övriga kajområden. Farleden genom ›Kalmarsund passerar i direkt anslutning till O som kan ta emot större fartyg upp till cirka 30 000 dödviktston och 185 m längd. Vid O ligger cisternerna tätt och de fylls från tankbåtar via rörledningar. Flera av de stora oljebolagen mellanlagrar petroleumprodukter här och även försäljning till lokala distributörer förekommer. Flytande kemikalier, spilloljor och farliga avfallsprodukter lagras och hanteras. Hanteringen av farligt gods kräver förhöjd beredskap mot explosioner, bränder och läckage, vilket även gäller tillfarten via Södra vägen - Järnvägsgatan.
LLj