KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Oxhagsskolan byggdes 1964 som grundskola i samband med att stadsdelen Oxhagen tillkom. En omfattande ombyggnad skedde 1993. Skolan är numera enbart grundsärskola. Höstterminen 2010 startade dessutom friskolan Karl-Oskarskolan, en grundskola, i byggnaderna.

IB