Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Oxhagsskolan byggdes 1964 som grundskola i samband med att stadsdelen Oxhagen tillkom. En omfattande ombyggnad skedde 1993. Skolan är numera enbart grundsärskola. Höstterminen 2010 startade dessutom friskolan Karl-Oskarskolan, en grundskola, i byggnaderna.

IB