KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Olson, J Fred, egentligen Josef Fredrik, 1870–1947, Kalmars förste stadsarkitekt, i tjänst 1904–1937. O. ritade en mängd byggnader och satte därigenom sin prägel på staden under denna tid som ingen senare arkitekt gjort. Ulf ›Liedström anger att O. varit arkitekt för 450 byggnader i Kalmar förutom ett flertal i länet och uppskattar att dessa 450 utgjorde 70 % av antalet nya byggnader. ›Varmbadhuset invigt 1909 i den då aktuella jugendstilen är en av hans mest betydelsefulla skapelser tillsammans med ›Nisbethska flickskolan 1907. Han stod för renoveringen av ›Domkyrkan 1912 och ritade ›Vasaskolan 1913 i en sorts nationalromantik, liksom Församlingshuset 1907 vid Norra vägen och sin egen sommarvilla vid Mandelblomsvägen i Rinkabyholm. Några imposanta hyreshus på ›Bremerlyckan och ›Framsta är också av hans hand samt ›Riskvarnen 1911. Med stor skicklighet varierade O. portar och fasader på de s.k. radstående husen på Kalmar Västra och vid Drottning Margaretas väg. Många egnahem på ›Getingen och ›Broslätt samt villastaden ›Kalmarsundsparken byggdes efter O:s ritningar från 1920 och framåt. Mot slutet av sin karriär anammade O. funktionalismen, som lanserades 1930. Exempel på detta är Pingstkyrkan, 1934, på Smålandsgatan och Västra Funkaboskolan samma år. Många av O. ritade byggnader fick skulpturala utsmyckningar av bildhuggaren J A ›Schmid. Däremot ägnade sig O. inte åt stadsplanering i nämnvärd omfattning. O. efterträddes av Nils ›Carlgren.
GM

Olsson, Martin, 1886-1981, riksantikvarie, fil lic i konsthistoria 1914, professor i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1918-1946 och därpå riksantikvarie till 1952. O var även verksam i Stockholms skönhetsråd 1926-1957 och aktiv vid skapandet av Stockholms stadsmuseum där han var chef 1932-1937. Från 1914 till 1922 ledde O restaureringen av Riddarholmskyrkan och från 1920 även Kalmar slott. Detta beskrev han i en historik i fyra delar, utgiven 1944-1965, som är mycket utförlig och bl.a. innehåller detaljerade ritningar. Efter sin pensionering skrev han Kalmar stads kyrkor, 1974.

GM

Olsson, Uno, 1924-1997, konstnär, född i Jämshög i Blekinge, med konstnärlig utbildning på Gerlesborgsskolan och Konstfack följt av studie- och målarresor. O utbildade sig även till och var verksam som folkskollärare, slöjdlärare, kantor och bildlärare. Målningar av O utvaldes till några av Liljevalchs vårutställningar och han är representerad i samlingar på Kalmar Konstmuseum.

IOn

olssonbild.jpg

Vårblomning, Hossmo station, målning av Uno Olsson

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.

Onsberg, Ulf, 1932– , konstnär, född i Kalmar. O är autodidakt och verksam i Malmö. Han fick sitt genombrott med sitt fotorealistiska måleri i slutet på 1960-talet och har senare utvecklat ett mera obundet måleri med ibland expressionistiska inslag. Hans perioder har aldrig varit absoluta. I början av 1980-talet blev landskapen mer diffusa och entoniga för att senare övergå till geometriska figurer i kombination med förenklade objekt i en pastellartad färgskala. Han är skapare av begreppet nyimpressionism. O har haft många separat- och samlingsutställningar i Sverige men även i Köpenhamn, Oslo, Hamburg London, New York och Tokyo. Hans konst finns bl.a. representerad på Nationalmuseet, Moderna museet och Kalmar konstmuseum.

BB