KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Se Bergh, Anders olofsson 

Olsan är namnet på den uppgrundade vattensamling som finns i Kalmarsundsparkens södra del. Förr var det en vik i Kalmarsund främst nyttjad av fiskare innan ›Stensö fiskeläge anlades. O har grundats igen  och därmed förlorat den direkta kontakten med sundet. Förr kallades den Olsboviken och 1650 skrevs namnet ’Olsboo Vijken’.
BB

Olsson, Valerius, 1862–1954, regementspastor, född i Hossmo.  O verkade som föreståndare för Fröbergska uppfostringsanstalten på ›Norrgård 1895–1928, regementspastor vid ›Kalmar regemente 1908–1926 och domkyrkosyssloman från 1910 från vilken tjänst han var permanent tjänstledig från 1933. O var även politiskt aktiv som ledamot av riksdagen åren 1912–1917 och 1922–1928 och var ledamot i flera statliga utredningar. Han ägnade musiken stort intresse, bland annat som domkapitlets ombud vid organistexamina och som upptecknare av folkvisor i samlingen Visor upptecknade i Kalmartrakten, 1908. O var initiativtagare till 1903 års protestmöte mot Kalmar stifts indragning, då 11 000 människor var samlade i Kalmar för att protestera.

JW

Olson, Walter, 1900-1988, hovfotograf, född i Örebro, utbildad till fotograf i födelsestaden. O flyttade till Kalmar och övertog en ateljé på Södra Långgatan 31 som han drev 1928-1934 för att sedan flytta till Anna ›Winells ateljé på nämnda gata nummer 26. Han blev kvar här till 1945 då byggnaden revs när Länsstyrelsen byggde till. Ateljén flyttades då till Storgatan 24. O var först i Kalmar att dokumentera staden på film. Det var bl.a. Barnens dagsfilmer 1935-1936 samt stads- och hembygdsfilmer. Han drev verksamheten till 1969. Firman lever kvar som Ateljé Olson (2012). De efterlämnade fotonegativen donerades i slutet av 1980-talet till ›Kalmar läns museum.
IB

Olsson, Bror, 1894-1973, student i Kalmar 1916, kyrkohistoriker och bibliotekarie vid Lunds universitetsbibliotek. O utgav Kalmar Stifts Herdaminne, 1947-1951, och skrev böcker om den kyrkliga fromhetens litteratur: Psalmboken som folkbok, 1942, Från Martin Luther till Sven Lidman, 1943. Om sin hembygd skrev O boken Småländskt - studier och minnen, 1952.