KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Odinslund, tidigare namn på ett område i nuvarande kvarteret Gullregnet norr om ›Krusenstiernska gården mellan Stora Dammgatan och Ståthållaregatan. På Hallmans stadsplan från 1905 var detta område avsatt till offentlig byggnad och 8 år senare benämndes området Odinslund. Vid diskussioner under 1920-talet om ny läroverksbyggnad presenterade professor Erik Lallerstedt 1925 ett förslag där byggnaden skulle placeras i O. Mot slutet av 1920-talet godkände stadsfullmäktige istället professor Ragnar Östbergs förslag till nybyggnad vid Fredriksskans vilket också genomfördes, se ›Stagneliusskolan. År 1949 invigdes de första bostäderna byggda i ›Wollinska stiftelsens regi på det område som en gång kallades O.

BB