KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Olin, Oscar, sjökapten, 1852–1936 i Kalmar. Han lämnade staden ombord i Kreuger & Jennings brigg Oscar som 16-åring 1868 för att återkomma på ett kort besök sommaren 1914 och därefter slutligen 1931. Efter ett långt liv som skeppare i Fjärran Östern med Shanghai som bas nedtecknade han sina minnen som blev underlag för Anders Nilsons bok Kinakaptenen. Mycket av hans kvarlämnade brev- och fotosamling finns i ›Kalmar Sjöfartsmuseums arkiv.
BGE