KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Oletveten eller Altveten är en av många små öar i ›Västra sjön. Över ett grunt vatten ledde tidigare en träbrygga mellan O och Vadholmen, som är en halvö, utstickande från ›Södra utmarken. Bryggan är borta och det är också den byggnad på ön, som Svenska kyrkan förfogade över. O utgör idag ett utflyktsmål per båt för bland annat scouter, som håller läger och hajker på ön.