KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Odd Fellow i Kalmar började med en klubb bildad 1899. Den sammanträdde i Tempelriddarordens lokaler på ›Malmen. O. är en världsomspännande orden med rötterna i 1700-talets England. Ordens valspråk är: Vänskap, Kärlek och Sanning. Redan i slutet av 1899 instiftades logen nr 20 Carl von Linné med 39 medlemmar. Organisationen växte efter hand till att som mest omfatta 350 personer, vilket ansågs vara för mycket med hänsyn till storleken på logelokalerna, som rymmer ca 90 personer. År 1994 bildades därför logen nr 167 Grimskär. För kvinnor tillkom 1986 en Rebeckaklubb och den konstituerades som Rebeckaföreningen Cecilia Fryxell efter två år och övergick 1990 till att bli Rebeckalogen nr 67 Cecilia Fryxell. Som distriktsorganisation för damerna instiftades en Rebeckalägerförening, Lilium Regale, 1992 som instituerades till Rebeckaläger med samma namn 1994. Logebrödernas damer bildade tidigt, 1906, Odd Fellows damklubb som stöd- och välgörenhetsorganisation. Logebröderna ansåg tidigt att egna lokaler krävdes och tillsatte redan 1900 en kommitté. ›Odd Fellow-huset uppfördes 1904-1905.
GM