KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

OB, uttytt Ordensbröderna, var ett manligt sällskap av ordenskaraktär som existerade under andra hälften av 1800-talet och som sammanträdde på Hotell Witt.

BB