KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

OB, uttytt Ordensbröderna, var ett manligt sällskap av ordenskaraktär som existerade under andra hälften av 1800-talet och som sammanträdde på Hotell Witt.

BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Odd Fellow i Kalmar började med en klubb bildad 1899. Den sammanträdde i Tempelriddarordens lokaler på ›Malmen. O. är en världsomspännande orden med rötterna i 1700-talets England. Ordens valspråk är: Vänskap, Kärlek och Sanning. Redan i slutet av 1899 instiftades logen nr 20 Carl von Linné med 39 medlemmar. Organisationen växte efter hand till att som mest omfatta 350 personer, vilket ansågs vara för mycket med hänsyn till storleken på logelokalerna, som rymmer ca 90 personer. År 1994 bildades därför logen nr 167 Grimskär. För kvinnor tillkom 1986 en Rebeckaklubb och den konstituerades som Rebeckaföreningen Cecilia Fryxell efter två år och övergick 1990 till att bli Rebeckalogen nr 67 Cecilia Fryxell. Som distriktsorganisation för damerna instiftades en Rebeckalägerförening, Lilium Regale, 1992 som instituerades till Rebeckaläger med samma namn 1994. Logebrödernas damer bildade tidigt, 1906, Odd Fellows damklubb som stöd- och välgörenhetsorganisation. Logebröderna ansåg tidigt att egna lokaler krävdes och tillsatte redan 1900 en kommitté. ›Odd Fellow-huset uppfördes 1904-1905.
GM
Odd Fellow-huset uppfördes på Larmgatan 2 år 1904-1905 av ett byggnadsbolag ägt av medlemmar i ›Odd Fellow, eftersom logen själv inte fick äga fast egendom. Arkitekten Carl Kempendahl utformade byggnaden, som anses vara stadens bästa exempel på jugendstil. Förutom logens möteslokaler inrymde huset också bostäder, kontor och butiker. Logesalen inreddes efter ritningar av stadsarkitekten och logebrodern J. Fred. ›Olsson. Ett anbud på 118 799 kr förkastades och istället byggde bolaget i egen regi. Från början inrymdes i bottenvåningen Café W6 som efterträddes av ›Kalmar Spritvarubolag 1910-1927. Fastigheten övergick till privata ägare, men 1967 kunde logen Carl von Linné förvärva alla aktierna i det fastighetsbolag, som ägt det. Idag verkar fyra Odd Fellow-organisationer i Kalmar.
GM
oddfelow_huset.jpg

Odinslund, tidigare namn på ett område i nuvarande kvarteret Gullregnet norr om ›Krusenstiernska gården mellan Stora Dammgatan och Ståthållaregatan. På Hallmans stadsplan från 1905 var detta område avsatt till offentlig byggnad och 8 år senare benämndes området Odinslund. Vid diskussioner under 1920-talet om ny läroverksbyggnad presenterade professor Erik Lallerstedt 1925 ett förslag där byggnaden skulle placeras i O. Mot slutet av 1920-talet godkände stadsfullmäktige istället professor Ragnar Östbergs förslag till nybyggnad vid Fredriksskans vilket också genomfördes, se ›Stagneliusskolan. År 1949 invigdes de första bostäderna byggda i ›Wollinska stiftelsens regi på det område som en gång kallades O.

BB