KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Norrgård, tidigare även Norregård, var ett jordbruk beläget utmed norra landsvägen i stadens utkant. Magnus Gudmundsson ›Fröberg ägde egendomen från en bit in på 1800-talet fram till sin död 1842. Den stora byggnaden N med adress Norra vägen 49 började byggas 1847 och ritades av arkitekt C. T. Chiewitz, då verksam i Stockholm och senare i Finland. Beställare var ›Fröbergska stiftelsen med donationsmedel från M. G. Fröberg med uppgift att skapa "en inrättning för erwärderliga tider till vanvårdade och vanartige barns försörgning och uppfostran till sedlige, nyttige och arbetsamma Människor


Norrgårdsgärdet, stadsdel mellan Erik Dahlbergs väg, Norra vägen och Galggatan ner till Jutekanalen med bostäder, de flesta som trevåningshus, kontor i f d ›Kalmar Chokladfabrik, nu Röda Ugglan, småbutiker, bensinstation, Lindöskolan, större transformatorstation och Funkishuset, se Olle ›Thunström. Började bebyggas med bl.a. tändsticksfabriken ›Gustafsberg i mitten av 1850-talet, men i större skala först på 1940-talet.
GM
Norrliden är en stadsdel med två delar, Östra N. och Västra N. Namnet efter torpet N. Området bebyggdes med stöd av generalplanen från 1967. Östra N. innehåller småhus med undantag för kvarteret Havsörn, där flerfamiljshus i 2-4 våningar uppförts ner mot Kalmarsunds strand. Här återfinns också Norrlidsbadet med bastu m.m. Västra N. domineras av flerfamiljshus i 2-3 våningar. Lokalt centrum finns och två skolor, Bergaviksskolan och Novaskolan samt Två Systrars kapell.
GM

Noshörningen är en konsthantverksgrupp med medlemmar från Småland och Öland med butik i Teaterhuset på Olof Palmes gata 1 sedan 1990. Tidigare drev man butik och verkstäder i hantverkskollektivet Handkraft som startade 1973. I N blandas bruksföremål och unika pjäser tillverkade i textil, betong, keramik, glas och trä.
BB

Vid nuvarande Tullbroskolan återfanns S:t Johannes nunnekloster av Dominikanerorden med egen kyrka och kyrkogård från 1299 till 1505, då nunnorna överfördes till en säkrare plats, Skänninge nunnekloster. Detta systerkloster har gett namn åt Systraströmmen och Systraholmen, som Kvarnholmen tidigare kallades, eftersom klostret ägde den.