KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Norra Möre härad var ett historiskt härad i smålandet Möre i Kalmar län, som omfattade socknarna Bäckebo, Dörby, Förlösa, Kalmar, Kläckeberga, Kristvalla, Ryssby och Åby.  

Norra Möre vägfond är en stiftelse som tillkom 1930 genom donation av svenskamerikanen Petter A. Jonsson, 1849-1940. Han växte upp på ett skogstorp, kallat Sjudaretorpet, i Gelebo, Åby sn, och han förbannade den tidens dåliga vägar i sin hembygd. Jonsson emigrerade 21 år gammal till USA och lyckades där skapa en större förmögenhet, bl.a. som byggentreprenör av järnvägsbankar, innan han återvände till Sverige 1907. Han köpte en gård i S:t Sigfrid och en i Mortorp som han senare sålde. Sin ålderdom tillbringade han på det då nybyggda ålderdomshemmet Lundgården i Åby sn. I sitt testamente sades att syftet skulle vara att i första hand förbättra men också underhålla bygator inom Norra Möre härad, företrädesvis inom socknarna Åby, Ryssby, Bäckebo och Kristvalla. En minnessten är rest över donatorn vid den plats där han föddes. Fondens behållning är ca 50 milj. kronor (2008).
BB

Se ›Björkenäs varv. 

Norrby, Georg, 1816-1898, skådespelare, målare, född i Kalmar och främst känd som skådespelare. I början av karriären tilllhörde han A P Berggrens och Pierre Delands landsortssällskap. Från 1842 var N engagerad vid Nya teatern i Stockholm. 1863-1892 tillhörde han Dramatiska teatern, där han åtnjöt stor popularitet i komiska roller. N ägnade sig även åt måleri och deltog i Konstakademiens utställning 1858 med Utsigt av Stegesund. Många motiv hämtades från hemstaden.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}