KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Nordenskjöld, Carl Erik, 1912-1954, född i Stockholm, docent, pedagogisk expert, rektor vid Kalmar högre allmänna läroverk från hösten 1952.  N var geograf med stort intresse för sin småländska hembygd. Sin gradualavhandling ägnade han åt morfologiska studier inom övergångsområdet mellan Kalmarslätten och Tjust, den första mera djupgående analysen av ett svenskt område med peneplankaraktär.  Misterhults socken blev som gammal agrar kulturbygd föremål för bygdehistoriska och folkloristiska studier. Som skolman intresserade sig N särskilt för den gymnasiala samhällsvetenskapliga undervisningen där han som Skolöverstyrelsens expert utarbetade kursplaner och metodiska anvisningar för geografiämnet.

JW

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.

Se Bryggeriet Nordstjernan.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Norra Möre se ›Möre