KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Nordell, Erik1913–1973, fil.dr och rektor, född i Linköping. Under åren 1954–1967 var han rektor vid Kalmar högre allmänna läroverk. N medverkade som expert i skolkommissioner och gymnasieutredningar och utgav tillsammans med Ivan Borg, Sven-Åke Johansson och K.G. Jan ›Gustafson läromedel i historia för gymnasieskolan. Han ledde med stor kunnighet den pedagogiska försöksverksamhet som blev ett viktigt led i genomförandet av den nya grund- och gymnasieskolan. N ledde även den praktiska lärarutbildning som infördes vid Kalmar läroverk den 1 juli 1960. År 1967 tog han initiativet till bokverket Kalmar stads historia som senare utgavs i tre delar under åren 1979–1984. Samma år tillträdde han rektorsbefattningen vid läroverket i Linköping.
JÅW

Nordell, Matz, 1948– , konstnär, född i Kalmar. N är utbildad på Capellagården och har galleri och ateljé i Gamla stan, Kalmar. N arbetade till en början mest som keramiker men har efter hand tagit upp måleri med djurfigurer i större format och  skulptur, framförallt i form av bemålade träreliefer i klara, ljusa färger med symboliska figurer. Han framställer också fantasirika möbler och skåp med rörliga figurer, arbetar med etsat och bemålat planglas samt använder betong och metall. Konstverken som N framställer har ställts ut över hela södra Sverige. Träreliefer återfinns bl.a. på Kalmar Stadsbibliotek. Han är representerad i flera kommuner och landsting samt på Kulturen i Lund. N har tilldelats Kalmar kommuns kulturpris 1976,  Sydoststipendiet och ett statligt arbetsstipendium 1981 och 1988.

GM

Norden Machinery AB grundades 1980 av Henning Danielsson som tidigare varit VD för ›Arenco i Kalmar och N har sitt ursprung i Arenco. Idag är N världens ledande tillverkare av tubfyllningsmaskiner. Redan 1934 levererades den första maskinen, avsedd att fylla och försluta aluminiumtuber för farmaceutiska produkter. Företaget arbetar över hela världen och varje år levererar man ca 150 tubfyllningssystem till världens alla hörn. I januari 2004 blev N en del av Sirius Machinery Group som ägs av industrikonglomeratet Nordstjernan. Antalet anställda i Kalmar är ca 200 (2008).

BB

nordenl.jpg

Norden Machinery AB, foto GM 


 

Nordenanckar, Gustaf Peter, landshövding 1822-1839, betalade företrädaren de la Grange 22 000 riksdaler banco för att erhålla ämbetet. N var överstelöjtnant i flottan och ägde Bankebergs säteri i Fliseryd, men hans dåliga ekonomi sysselsatte honom i så hög grad att han misskötte sitt ämbete.

Nordens huvudstad, var namnet som Kalmar marknadsförde sig med under 1997 för att manifestera att det var 600 år sedan nordiska unionen, ›Kalmarunionen, instiftades i Kalmar.
BB
OBS. har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.