KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Nisbeth, Fredegunda, kallad Gunda, 1833-1875, lärarinna född i Värmland. År 1862 startade och drev N enskild undervisning för flickor i föräldrahemmet på Ölandsgatan 45 under namnet ›Nisbethska skolan. Stor vikt lades vid språkundervisning. Efter hennes död övertog systern Georgina ›Nisbeth skolverksamheten.
IB

Nisbeth, Georgina, 1830–1912, pedagog, född i Värmland. Hon kom i unga år till Kalmar sedan hennes far fått anställning vid Tullverket. N grundade omkring 1870 ett musikinstitut i Kalmar, som hon fortsatte att driva även efter 1875 då hon övertog sin avlidna syster Fredegunda (Gunda) ›Nisbeths skolverksamhet. N:s mål var att garantera en utbildning för flickor likvärdig med den som gavs på gossläroverken. Studentexamen avlades dock ej. N:s yngsta syster Alma undervisade i välläsning, välskrivning, sång och geografi, det senare var hennes huvudämne. Språkundervisning i de moderna språken meddelades och läroämnet konsthistoria infördes, vilket var ovanligt för sin tid. Den kände lektorn Ferdinand ›Bæhrendtz ansvarade under ett flertal år för denna undervisning. N erbjöd också för särskilt hågade flickor en ettårig utbildningskurs i pedagogik och metodik.

nisbethskal.jpg

Nisbethska huset på Ölandsgatan, där systrarna Nisbeth växte upp, foto GM 

Nisbeth, Josephine, 1840-1927, konstnär, född i Malmö, tillhörde en litterärt och konstnärligt begåvad syskonkrets som växte upp i Kalmar. Se Georgina  och Fredegunda ›Nisbeth. Ett trettiotal år bodde N i Stockholm men flyttade på äldre dagar till Kalmar där hon tillhörde de stora profilerna. N fick sin utbildning vid Konstakademien 1865-1871 och gjorde flera studieresor utomlands. Hon målade porträtt, landskap och motiv från vardagslivet och är representerad i Kalmar Konstmuseum bl.a. med Flicka som syr, vilken enligt Hofrén är ett bra prov på Düsseldorfmåleriets trohjärtade, en smula söta motiv.
JRm