KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Nisbeth, Fredegunda, kallad Gunda, 1833-1875, lärarinna född i Värmland. År 1862 startade och drev N enskild undervisning för flickor i föräldrahemmet på Ölandsgatan 45 under namnet ›Nisbethska skolan. Stor vikt lades vid språkundervisning. Efter hennes död övertog systern Georgina ›Nisbeth skolverksamheten.
IB

Nisbeth, Georgina, 1830–1912, pedagog, född i Värmland. Hon kom i unga år till Kalmar sedan hennes far fått anställning vid Tullverket. N grundade omkring 1870 ett musikinstitut i Kalmar, som hon fortsatte att driva även efter 1875 då hon övertog sin avlidna syster Fredegunda (Gunda) ›Nisbeths skolverksamhet. N:s mål var att garantera en utbildning för flickor likvärdig med den som gavs på gossläroverken. Studentexamen avlades dock ej. N:s yngsta syster Alma undervisade i välläsning, välskrivning, sång och geografi, det senare var hennes huvudämne. Språkundervisning i de moderna språken meddelades och läroämnet konsthistoria infördes, vilket var ovanligt för sin tid. Den kände lektorn Ferdinand ›Bæhrendtz ansvarade under ett flertal år för denna undervisning. N erbjöd också för särskilt hågade flickor en ettårig utbildningskurs i pedagogik och metodik.

nisbethskal.jpg

Nisbethska huset på Ölandsgatan, där systrarna Nisbeth växte upp, foto GM 

Nisbeth, Josephine, 1840-1927, konstnär, född i Malmö, tillhörde en litterärt och konstnärligt begåvad syskonkrets som växte upp i Kalmar. Se Georgina  och Fredegunda ›Nisbeth. Ett trettiotal år bodde N i Stockholm men flyttade på äldre dagar till Kalmar där hon tillhörde de stora profilerna. N fick sin utbildning vid Konstakademien 1865-1871 och gjorde flera studieresor utomlands. Hon målade porträtt, landskap och motiv från vardagslivet och är representerad i Kalmar Konstmuseum bl.a. med Flicka som syr, vilken enligt Hofrén är ett bra prov på Düsseldorfmåleriets trohjärtade, en smula söta motiv.
JRm

Nisbethska elementarskolan för flickor, se ›Flickskolan.
Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.