KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Nemesis divina är namnet på en handskrift av Carl von >Linné. Nemesis divina, den gudomliga vedergällningen, är föreställningen om att onda gärningar vedergälls under livstiden för den som förbrutit sig mot gudens lagar. Carl von Linnés föreställningsvärld var starkt påverkad av en tro på N där N är gudshämnden. Från början kommer begreppet Nemesis från antikens Grekland och var namnet på hämndens gudinna. Linné var övertygad om att Gud straffade hans motståndare medan de var i livet. Handskriften skrevs troligen för sonen Carl von Linné d.y. Under sina många år i Kalmar fick provinsialläkaren och fornforskaren Otto Christian >Ekman kännedom om att N fanns i staden hos regementsläkaren Olof Acrel, son till professor J G Acrel i Uppsala som varit boutredningsman i den yngre Linnés sterbhus. J G Acrel hade troligen funnit denna handskrift i kvarlåtenskapen och ansett att N skulle undanhållas nyfikna blickar då den visade på mindre sympatiska drag hos Carl von Linné. Mot summan av 100 Rdr B:co överlämnades den 1844 till Uppsala universitet. Den finns utgiven i ett flertal upplagor och språk. Den senaste på svenska utgavs 2005.
BB

Nerman, Claes Ulric, landshövding 1840-1852, justitiekansler, förespråkade att Tjust med Västervik skulle bilda ett eget län. H var aktiv i ›Kalmar läns hushållningssällskap, intresserade sig för järnhanteringen och adlades.

Nickebo IK bildades 1933 som fotbollsklubb, men verksamheten låg nere under andra världskriget. 1990 spelades det in en film om Nickebobygden, En gång i Sverige, vilket gjorde N känt. A-laget spelar i division 4 (2011). Klubbens idrottsplats heter Ljungvallen och upprustades 1963 även med omklädningsrum. Bordtennis bedrevs en tid i Nickebo BTK, som nu inlemmats i N och spelas i klubblokalen, det tillbyggda och renoverade f d missionshuset.

Nils Bremers gård byggdes i sten strax efter 1600-talets i korsningen Kaggensgatan - Södra Långgatan. Huset har namn efter den först kände ägaren Nils Persson Bremer. I stadsbranden 1679, se ›stadsbränder, förstördes byggnaden och det avbrända stenhuset stod länge i obrukligt skick men köptes på 1700-talet av Riksens ständers kontor som iståndsatte byggnaden och där inrättade ett spinnhus, se ›Spinnhuset, för "lösaktiga kvinnor" och som existerade fram till 1784. Därefter kom fastigheten i privat ägo med ett flertal skiften. År 1854 inköptes N av ›Calmar Frimurareförening som ombyggde fastigheten för att inrymma ›S:t Johanneslogen Carl. När frimurarna byggt nytt vid Larmtorget såldes N och ›Kalmar Enskilda Bank förvärvade fastigheten. Efter att ha köpt till tomter på både Kaggensgatan och Södra Långgatan om-, till- och påbyggdes fastigheten efter ritningar av John ›Löfmark. Banken, från 1906 Bankaktiebolaget ›Södra Sverige, var kvar till 1908, då man byggde stort bankhus i samma kvarters hörna vid Storgatan. Senare blev Konsumentföreningen i Kalmar ägare av fastigheten tills deras varuhus ›Domus stod färdigt. Därefter har ett flertal modeföretag haft affärslokaler i bottenvåningen. Övre våningarna innehåller bostäder.
BB


Nisbeth, Alma, 1847-1936, lärarinna, född i Kalmar. Hon utbildade sig genom privatstudiersom avslutades på ›Fryxells flickpension på Rostad. N verkade som lärarinna vid den av systern Fredegunda ›Nisbeth startade ›Nisbethska skolan. År 1897 stiftade N en avdelning av KFUK i Kalmar.
IB