KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

näsduksträdet, på Rådhusets gård har blivit en stor attraktion i månadsskiftet maj-juni då trädet står i full blom. De stora vita högbladen, som innehåller den egentliga blomman, är mycket uppseendeväckande och det ser ut som om trädets grenar är behängda med näsdukar. N är av många ansett som det vackraste blommande trädet i världen. Det tar mellan 15 och 20 år innan trädet, som även kallas duvträd eller spökträd, blommar. Dess naturliga utbredningsområde är centrala Kina och trädet är mycket sällsynt. N på rådhusgården är närmare 10 m högt och av okänd ålder. Ytterligare två träd finns i Kalmar, i Stadsparken, vilka är planterade 1954 resp. 1992. I Sverige finns endast ett fåtal näsduksträd.

BB