Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Naturskyddsföreningen, en lokalkrets av SNF, Sveriges Naturskyddsförening, har sin bas i huvudbyggnaden på ›Skälby kungsgård. N arrangerar utflykter, filmförevisningar, miljödiskussioner och varje år en svamputställning.