KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Naturskyddsföreningen, en lokalkrets av SNF, Sveriges Naturskyddsförening, har sin bas i huvudbyggnaden på ›Skälby kungsgård. N arrangerar utflykter, filmförevisningar, miljödiskussioner och varje år en svamputställning.