KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

nättsa innebar att man fiskade med nät. Användes av Stensöfiskarna.