Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.
nättsa innebar att man fiskade med nät. Användes av Stensöfiskarna.