KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

naturreservat är skyddade genom beslut av länsstyrelsen.Karta och beskrivning finns under respektive ord.  Följande finns:

>Lindö, Ryssby socken

›Björnö, Åby socken

›Horsö-Värsnäs, Kläckeberga socken

›Svinö, Kalmar stad

›Prästgårdsängen, Ljungby socken

›Fröstorp, Mortorps socken

›Bokenäs, ›Vinterbo, ›Värnaby och ›Värsnäs skärgård, Halltorps socken