KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Nävermynt var ett slags nödmynt, präglade på näver. De användes som betalningsmedel till arbetarna vid återuppbyggnaden av Kalmars fästningsbyggnader efter det danska kriget 1611-1612. Dessa nödmynt tillkom därför att pengar saknades i kronans kassa. Först året efter utdelandet, ibland flera år efter, kunde de inlösas mot penningar. Fästningsarbetena värderades olika beroende på var de var utförda och mynten fanns i 8 olika präglingar. Dessa mynt är de äldsta kända svenska poletterna och såvitt känt finns endast ett exemplar av varje bevarat. Idag förvaras de på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.
BB