KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

näsduksträdet, på Rådhusets gård har blivit en stor attraktion i månadsskiftet maj-juni då trädet står i full blom. De stora vita högbladen, som innehåller den egentliga blomman, är mycket uppseendeväckande och det ser ut som om trädets grenar är behängda med näsdukar. N är av många ansett som det vackraste blommande trädet i världen. Det tar mellan 15 och 20 år innan trädet, som även kallas duvträd eller spökträd, blommar. Dess naturliga utbredningsområde är centrala Kina och trädet är mycket sällsynt. N på rådhusgården är närmare 10 m högt och av okänd ålder. Ytterligare två träd finns i Kalmar, i Stadsparken, vilka är planterade 1954 resp. 1992. I Sverige finns endast ett fåtal näsduksträd.

BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

nättsa innebar att man fiskade med nät. Användes av Stensöfiskarna.

naturminnen, ett 70-tal finns, varav den övervägande delen är träd, t.ex. ekar, antingen enstaka eller i grupper. Även andra ädla lövträd som bok, lind och ask har fridlysts liksom några barrträd. Antalet skyddade träd är mycket stort och de allra flesta ligger i det öppna odlingslandskapet söder om Kalmar. Särskilt bör dock nämnas naturminnet ›Kanaberg, Dackes grotta i Karlslunda socken.

AS

naturreservat är skyddade genom beslut av länsstyrelsen.Karta och beskrivning finns under respektive ord.  Följande finns:

>Lindö, Ryssby socken

›Björnö, Åby socken

›Horsö-Värsnäs, Kläckeberga socken

›Svinö, Kalmar stad

›Prästgårdsängen, Ljungby socken

›Fröstorp, Mortorps socken

›Bokenäs, ›Vinterbo, ›Värnaby och ›Värsnäs skärgård, Halltorps socken