KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Munkkloster, egentligen munkkonvent. Strax väster om slottets vallgrav och till hälften in på nuvarande Södra kyrkogården låg från 1232 eller 1243 dominikanermunkarnas konvent, som skilde sig från det vi vanligen kallar kloster, eftersom dessa munkar hade i uppdrag att förkunna läran som predikaremunkar och därför rörde sig ute bland folket. De hade en egen kyrka ägnad Jungfru Maria och en klosterträdgård för läkeörter och kryddväxter. Munkarna kallades även Svartbröder på grund av sin dräkt. Vid reformationen på 1500-talet beslagtog kronan klostrets egendomar och byggnaderna revs efterhand.
Muntergökarna, se MG.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}