KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.
Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Modéer, Ivar, 1904–1960, professor i nordiska språk, född i Mönsterås. M var språkvetenskapsman och banbrytare inom den svenska namnforskningen. Han skrev sin doktorsavhandling om Svenska skärgårdsnamn, 1933 och gav 1945–1949 ut Personnamn i Kalmar stads tänkebok. M var från 1953 professor i nordiska språk vid Uppsala universitet. Hans vetenskapliga produktion var stor och betydande, bl.a. nedteckningar om en mängd ortnamn i Kalmarbygden, förvarade på Institutet för språk- och folkminnen vid Uppsala universitet.
IB

Monokrom är ett kulturhus för ungdomar med inriktning på musik, teater och poesi. Verksamheten bedrivs i ›Folkets Park i Kalmar. Sedan invigningen i februari 2003 har M utvecklats till en omfattande verksamhet för musik- och kulturintresserade ungdomar, i första hand i åldern 13–25 år. M drivs av kultur- och fritidsförvaltningen i Kalmar kommun i samarbete med ›Folkuniversitetet. Ca 30 band övar i de fem fullt utrustade repetitionslokalerna och utbildning bedrivs på flera instrument samt i sång och inspelningsteknik. Det finns två inspelningsstudior där alla Monokromband erbjuds en gratis inspelning per år. I lokalerna finns två scener, en mindre caféscen som tar ca 50–60 personer samt en konsertlokal som rymmer 150 personer. Band från M framträder förutom i de egna lokalerna även vid olika externa arrangemang och har även deltagit utomlands. M arrangerar ungdomsdelen av den årligt återkommande ›Kalmar stadsfest.
BB