KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Mauritz, Vilhelm, 1894-1966, journalist och författare, född i Stockholm och utackorderad till fosterföräldrar som var torpare i Åseda. När tidningen ›Östra Småland startade 1928 började M sin journalistkarriär som redaktör, ledarskribent och kåsör. Han blev tidningen trogen under hela sin verksamma tid. M var föreningsmänniska och engagerade sig i arbetar- och nykterhetsrörelsen samt som ordförande i skolstyrelsen. I boken Föräldrar okända skildrar M sin barndom och ungdom. Ytterligare två böcker skrevs av M: Egna vägar och Brutna banor.

GM

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

Mejeriet, eg. Arla Foods AB, byggdes 1954 på Daléngatan 8 och ersatte det tidigare på Smålandsgatan 4. Det har byggts ut i olika omgångar och producerar numera endast Grevé-, Herrgårds-, Präst- och Sveciaost samt en lagrad lyxost för export under varumärket House of Costello. Produktionen i Kalmar uppgår till 15 000 ton om året och för detta krävs 170 000 ton mjölk, som levereras av mjölkbönder i närområdet. Arbetsstyrkan vid Kalmarmejeriet uppgår (2012) till 120 personer. M ägs och drivs av Arla Foods, en internationell livsmedelskoncern. Dagens mejeri har sitt ursprung i det andelsmejeri som uppfördes på Smålandsgatan 4 av Kalmarbygdens mejeriförening, bildad 1902 av ett 20-tal lantbrukare i Kalmars närhet. Denna förening gick ihop med andra mejerier i sydöstra delen av landet till Sydöstmejerier, som i sin tur  slogs samman med Arla 1971-1973.
Andra mejerier har funnits runtom Kalmar och finns omnämnda under resp sockenord.
LLj

mejerietl.jpg

Andelsmejeriet på Smålandsgatan omkr 1965. Foto Stig Westerlund 

Metodistförsamlingen i Kalmar grundades 1868 och hade sin kyrkobyggnad, kallad S:t Pauls kyrka, från starten och fram till att verksamheten upphörde vid Nybrogatan, numera Malmbrogatan 3. Den än idag bevarade byggnaden uppfördes någon gång efter 1832 enligt en tomtkarta som visar byggnadsbeståndet i kvarteret från början av 1800-talet. En tidigare församlingsföreståndare Arne Lindgren har berättat att byggnaden från början troligen använts som smedja eller repslageri. Exakt när byggnaden ändrades till kyrka är inte känt men en tidigare ägare madam Antoinette Wigren som var medlem i församlingen testamenterade vid sin död 1871 byggnaden till en pastor B. A. Carlsson. Denne testamenterade 10 år senare i sin tur fastigheten till M. och som det står i hans testamente "att brukas till den Allsmektige Gudens tjänst och dyrkan i överensstämmelse med Metodistkyrkans trosbekännelse och församlingsordning". På grund av vikande medlemsantal upphörde verksamheten 1986 efter nästan 120 år och byggnaden såldes till ›Katolska församlingen 1987.

NJ

metodistkyrkanl.jpg

Metodistkyrkan omkr 1965, nu Katolska kyrkan. Foto Stig Westerlund