KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

marknadsplatser, i Kalmar kommun hålls årligen ›Kalmar marknad och ›Rockneby marknad. Förr fanns även marknader i Gelebo, Drag och Lovers. I gamla tider fanns dels frimarknader, dels enskilda marknader. Frimarknad innebar att det var öppet för alla att då idka handel, medan enskild marknad innebar att handel med allmogen var förbehållen stadens borgare. Tidiga marknadsplatser som ingick i Kalmars handelsområde och således var underställda borgarna i Kalmar var Bergkvara, Bäckebo, Mönsterås, Fröbygårda på Öland och Gårdsryd utanför Nybro. När Bäckebo marknad upphört 1795 önskade allmogen att istället få en marknad i Gelebo, Åby sn, och ansökan bifölls så att marknad kunde hållas där från 1810 till en bit in på 1860-talet. De enskilda marknaderna förbjöds 1788 genom en kunglig förordning, men många hantverkare från Kalmar fortsatte att bevaka sina intressen på olika platser. Vid sin död 1818 ägde guldsmeden Anders Engefelt i Kalmar marknadsbodar i Köping, Fröbygårda på Öland, Gårdsryd i Nybrotrakten, Hanåsa i Högsby, Mönsterås, Döderhultsvik, Kristdala, Villköl, nuvarande Gullaskruv, och på Kalmar torg.
BB

Marmorpalatset kallades den byggnad som i början på 1900-talet uppfördes av tobaksfabrikören Oscar Engström på Larmgatan 42 och var närmaste granne till nuvarande Brandstationen. I byggnaden har funnits biografen ›Centrum liksom konditoriet Atlantic. Sitt namn fick byggnaden efter de fasadmålningar som utfördes i marmoreringsteknik på den stora fönsterlösa fasaden mot ridhuset på nuvarande brandstationstomten.

BB

Mars, även känd under namnet Makalös eller Jutehataren, var svenska krigsflottans paradskepp. M byggdes i Kalmars utkant på ›Björkenäs skeppsgård och sjösattes 1563. Skeppet byggdes av massiv ek, hade ett deplacement på 1800 ton att jämföra med regalskeppet Vasas 1200 ton. Längden totalt var 60–70 meter, köllängden cirka 40 meter. Det var amiral Jakob Bagges amiralsskepp men tiden i flottan blev kort och hon deltog endast i ett slag, det s k Första slaget, som utkämpades de sista dagarna i maj 1564 under det nordiska sjuårskriget mot dansk-lybska flottan utanför Ölands norra udde. I en närstrid mellan M och den lybska flottan försökte de fasthakade fiendeskeppens knektar att äntra Mars flera gånger, men det avvisades med hård närstrid man mot man. Det lybska folket kastade lansar och fotanglar från märsarna och sköt fyrbollar in på M. Fyrbollarna antände M, en hamnade i en kruttunna som sprang i luften och satte fyr på skeppet. För rökens och eldens skull kunde man inte längre vistas inne i skeppet. M uppgavs och Bagge lät sig överföras till ett lybskt skepp som fånge. Cirka 100 svenskar hann även överföras till de lybska skeppen. Efter att M uppgivits skickades 300-400 lybska över för att ta M i besittning. Strax därefter sprang M i luften. Med i djupet följde kvarvarande svensk besättning på 500-600 man och de 300-400 lybska som äntrat M, dvs mellan 800 och 1000 personer. M bedömdes vara världens största skepp på sin tid. Även skeppet ›Elefanten deltog i slaget vid Ölands norra udde. Svenska folket skyllde olyckan på den förbannelse som vilade över fartyget eftersom dess kanoner var gjutna av kyrkklockor som kung Gustav Vasa beslagtagit.
  Sommaren 2011 lokaliserades ett större äldre örlogsskeppsvrak cirka 10 sjömil öster om norra delen av Öland. Beviset för att det verkligen var skeppet M, som hittats, var de stämplar på de kanoner man bärgat. Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om dyk-, fiske- och ankringsförbud vid fyndplatsen.
BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Masonitstugor växte upp på Stensö, Svinö, Tallhagen och på Jutnabben, troligen med början under andra världskriget. Tältduk var bristvara och Kalmarbor campade i stället i grönmålade masonitstugor, 2x3 m. De monterades upp 1 maj, monterades ner och flyttades bort på hösten, men på Svinö stod de kvar över vintern. Det fanns gemensam kallvattenpost och ett flertal utedass var utplacerade. Mjölk, smör och pilsner förvarades i nergrävda mjölkkannor el.dyl. En flygbild från 1951 visar ca 90 stugor över Stensö och på Svinö visar en karta från 1972 ca 25 st. Jutnabben hyste betydligt färre. För barnfamiljer och andra var detta ett billigt sätt att semestra och koppla av, men det stred senare mot strandskyddslagen. Länsstyrelsen beslöt därför att masonitstugorna skulle avvecklas successivt under 5 år med början 1970.
GM

masonitstugor1lbred.jpg